Muodostelmaluistelu

Muodostelma

Muodostelmaluistelu on taitoluistelun joukkuelaji, jossa koko joukkue pyrkii mahdollisimman tasaiseen ja yhdenmukaiseen suoritukseen jäällä, esittäen erilaisia askeleita, liukuja, piruetteja ja nostoja valitun musiikin luonnetta mukaillen. Muodostelmaluistelu on joukkuelaji, joka vaatii sosiaalista sopeutuvuutta sekä säännöllistä sitoutumista harjoitteluun ja kilpailutoimintaan niin luistelijalta kuin myös perheiltään aina koko kaudeksi kerrallaan. Joukkue tarvitsee jokaisen läsnäoloa. Kilpailulajina muodostelmaluistelu vaatii luistelijalta hyvää perusluistelutaitoa, rytmitajua sekä askeltekniikan hallintaa. Joukkueessa voi kilpailla yhtä aikaa 12-20 luistelijaa sarjasta riippuen.

M1 – Team Somnium

M2 – Team Inceptum