Team Inceptum (M2)

  • M2- ryhmä luistelee 2 kertaa viikossa. He ovat aloittavia muodostelmaluistelijoita. Iältään he ovat 7-12-vuotiaita.
  • Ryhmäläisten tavoitteena on oppia taitoluistelun perusasioita. Lisäksi he harjoittelevat muodostelmaluistelun perustaitoja.
  • Muodostelmaluistelussa kehittyvät sekä luistelutaidot että ryhmässä toimimisen taidot.
  • Ryhmän valmentajan toimii Annika Laine

Nuori Suomi pelisäännöt

2017 – 2018

Team Inceptum

1. Ei pölistä ohjeiden annon aikana.
2. Harjoitellaan täysillä alusta loppuun.
3. Kaikki tsemppaa ja kannustaa harjoituksissa ja kilpailuyissa.
4. Kysy rohkeasti, jos jotain epäselvää.
5. Kaikki yhdessä, eikä kuppikuntia.
6. Kisamatkoilla terveelliset herkut.
7. Ei marisemista.

M2-vanhemmat
1. Tuodaan lapset ajoissa harjoituksiin.
2. Annetaan valmentajille työrauha.
3. Huolehditaan riittävästä levosta ja ruokavaliosta.
4. Kannustetaan onnistumisista.
5. Huolehditaan ja muistutetaan varusteista.

Tulevat tapahtumat

Ei Tapahtumia